KPK õuesõpe
Õuesõpe, KIK-i rahastatud õppekäigud loodusesse jm mitteformaalne õpe

Tere tulemast!

KIKi rännakud õpperadadel ja tunnid õuesõppeklassis on avatud mitteformaalne õppevorm ja toetavad õpilaste mitmekülgset arengut: uurimine, avastamine, järelduste tegemine, analüüsimine, meeskonnatöö, liikumine tänapäevaste digivahendite kasutamise võimalustega. 

Pikisilmi oodatud õuesõppeklassi valmimine annab meile uusi ja innovaatilisi lähenemisi õppeprotsessile. Loodame ehitajate vilkale tegevusele, et õppeaasta alguseks õuesõppeklass saaks käiku minna.