Õuesõppetunnid
Tunnid ja ülekoolilised õuesõppepäevad

Käesoleva veebilehe sisuks saab olema meie õuesõppe materjalid, ideed, õnnestumised ja analüüsid. Vajadusel saame kasutada ka õuesõppeklassi - selle broneerimise otsetee on SIIN. 

Koolikevad pakub ilma poolest vahvaid võimalusi õues õppimiseks. Tänase 6. klassi õuetunni teemaks oli film. Seda tehti nutiorienteerumisrajal, kus igas kontrollpunktis oli vaja lahendada teemakohane ülesanne, oli vaja teha fotosid jms. Raja koostas Scooves haridustehnoloog koostöös aineõpetaja Anne Pildrega. Kokkuvõte Scooves annab märku sellest,...

Alustasime tänast hommikut moodsat kunsti tehes. Tunni alguses viis külalisõpetaja Saaremaa Kunstistuudiost meid õue ja selgitas, mida tegema hakkame. Õpilased jagunesid paarideks ja igale paarile näidati koht, kus tegutsema hakata, ning anti hakatuseks kaks rulli niiti, millele hiljem veel mitu rulli lisaks kulus. Mida me siis tegime?...

Ülekooliline õuesõppepäev toimus rahvusvahelise õuesõppepäeva raames. Kõik klassid olid valinud omale kindla teema ja tegevuse looduses. Oli palju looduses liikumist ja oli kasutusel ka nutivahendid.